Tư vấn văn hóa

Khảo sát và đánh giá nơi làm việc của bạn.
Xây dựng văn hóa nơi làm việc của bạn một cách có hệ thống.
Hội thảo tùy chỉnh và dịch vụ tư vấn.

Khảo sát và đánh giá nơi làm việc của bạn

Tham gia cùng hàng nghìn tổ chức sử dụng khảo sát Trust Index© hàng năm và đánh giá văn hóa của bạn theo tiêu chuẩn toàn cầu về một nơi làm việc tuyệt vời.

Toàn diện và dễ sử dụng, khảo sát Trust Index© cho phép bạn phân tích nhận thức của nhân viên về nơi làm việc, so sánh kết quả với các tiêu chuẩn chính và nhận đề xuất tùy chỉnh từ đội ngũ huấn luyện viên văn hóa cấp cao của chúng tôi.

Xây dựng văn hóa nơi làm việc của bạn một cách có hệ thống

Bạn đang xem các trải nghiệm và hội thảo được tạo ra cho nhóm của mình?

Hội thảo tùy chỉnh và dịch vụ tư vấn

Nếu bạn đang mong muốn vượt ra ngoài việc hiểu dữ liệu khảo sát để ưu tiên các biện pháp can thiệp, thu hút nhân viên vào các cuộc trò chuyện và làm việc với đội ngũ lãnh đạo của mình, thì đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ mang theo kinh nghiệm tư vấn và hợp tác hàng thập kỷ để hợp tác với bạn.

Sẵn sàng để biết thêm thông tin?

Bước 1 - Hãy cho chúng tôi biết về công ty của bạn

Một người trong nhóm của chúng tôi sẽ xem xét thông tin chi tiết của bạn và liên hệ ngay.

Liên hệ với chúng tôi Việt Nam 2023
-->

Great Place To Work identifies Best Workplaces in Asia™ by surveying 2.1 million employees in Asia and the Middle East about the key factors that create great workplaces for all and analyzing company workplace programs impacting 5.9 million employees in the region.

To be considered, companies must first be identified as outstanding in their local region by appearing on one or more of our Best Workplaces lists in Bahrain, Greater China (including China, Hong Kong and Taiwan), India, Indonesia, Japan, Kuwait, Oman, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Sri Lanka, UAE, Vietnam during 2022 or early 2023.

Companies rank in three size categories: Small and Medium (10-499 employees); Large (500+); and Multinational. Multinational organizations are also assessed on their efforts to create great workplaces across multiple countries in the region. They must appear on at least two national lists in Asia and the Middle East and have at least 1,000 employees worldwide with at least 40% (or 5,000+) of those employees located outside the headquarters country.

To determine the 2022 Vietnam Best Workplaces™, Great Place To Work®️ analyzed confidential survey feedback representing nearly 20,000 employees across different industries in Vietnam. Employees responded to over 60 survey questions describing the extent to which their organization creates a Great Place To Work For All™️.

85% of the evaluation is based on what employees say about their experiences of trust and reaching their full human potential as part of their organization, no matter who they are or what they do. Great Place To Work analyzes these experiences relative to each organization’s size, workforce make up, and what’s typical in their industry. The remaining 15% of the rank is based on an assessment of all employees’ daily experiences of innovation, the company’s values, and the effectiveness of their leaders, to ensure they’re consistently experienced.

To be considered, companies had to meet the Great Place To Work-Certified™ standard. To ensure survey results truly represent all employees, Great Place To Work requires that Trust Index©️ survey results are accurate to a 95% confidence level with a 5% margin of error or better. We review any anomalies in survey responses, news and financial performance to ensure there aren’t any extraordinary reasons to believe we couldn’t trust a company’s survey results. 

Companies with 10-99 people were considered for the Small category, companies with 100-999 people were considered for the Medium category and companies with 1000+ people were considered for the Large category.