Báo cáo Ngày Quốc tế Phụ nữ 2023

#IWD #EmbraceEquity

#IWD #EmbraceEquity

Vào Ngày Quốc tế Phụ nữ (IWD) năm nay, chúng tôi tôn vinh những bước tiến mà phụ nữ đã đạt được nhằm hướng tới bình đẳng giới nhiều hơn trong những năm qua và phản ánh những gì đã mang lại hiệu quả trong việc phát triển tài năng nữ nhằm xây dựng đội ngũ lãnh đạo trong các tổ chức này. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để khuyến khích sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động, giải quyết vấn đề định kiến ​​giới và tạo điều kiện cho sự hài hòa giữa công việc và cuộc sống. Những sáng kiến ​​hỗ trợ phát triển sự nghiệp của phụ nữ và tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo có thể giúp thúc đẩy bình đẳng giới ở nơi làm việc.


Những điểm nổi bật chính trong báo cáo IWD năm 2023 của chúng tôi:

  • Hiểu sự khác biệt chính giữa Bình đẳng và Công bằng
  • Tìm hiểu cách bạn có thể áp dụng các biện pháp thực hành tốt nhất tại nơi làm việc để giúp phụ nữ phát triển trong công việc
  • Tìm hiểu xem phụ nữ lãnh đạo đang làm gì vào năm 2023
  • Hiểu rõ hơn về những gì tổ chức và cá nhân có thể làm để kích hoạt và hỗ trợ bình đẳng giới tại nơi làm việc

Tải xuống bản sao MIỄN PHÍ của bạn bên dưới:

Báo cáo IWD 2023 VN
-->

Great Place To Work identifies Best Workplaces in Asia™ by surveying 2.1 million employees in Asia and the Middle East about the key factors that create great workplaces for all and analyzing company workplace programs impacting 5.9 million employees in the region.

To be considered, companies must first be identified as outstanding in their local region by appearing on one or more of our Best Workplaces lists in Bahrain, Greater China (including China, Hong Kong and Taiwan), India, Indonesia, Japan, Kuwait, Oman, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Sri Lanka, UAE, Vietnam during 2022 or early 2023.

Companies rank in three size categories: Small and Medium (10-499 employees); Large (500+); and Multinational. Multinational organizations are also assessed on their efforts to create great workplaces across multiple countries in the region. They must appear on at least two national lists in Asia and the Middle East and have at least 1,000 employees worldwide with at least 40% (or 5,000+) of those employees located outside the headquarters country.

To determine the 2022 Vietnam Best Workplaces™, Great Place To Work®️ analyzed confidential survey feedback representing nearly 20,000 employees across different industries in Vietnam. Employees responded to over 60 survey questions describing the extent to which their organization creates a Great Place To Work For All™️.

85% of the evaluation is based on what employees say about their experiences of trust and reaching their full human potential as part of their organization, no matter who they are or what they do. Great Place To Work analyzes these experiences relative to each organization’s size, workforce make up, and what’s typical in their industry. The remaining 15% of the rank is based on an assessment of all employees’ daily experiences of innovation, the company’s values, and the effectiveness of their leaders, to ensure they’re consistently experienced.

To be considered, companies had to meet the Great Place To Work-Certified™ standard. To ensure survey results truly represent all employees, Great Place To Work requires that Trust Index©️ survey results are accurate to a 95% confidence level with a 5% margin of error or better. We review any anomalies in survey responses, news and financial performance to ensure there aren’t any extraordinary reasons to believe we couldn’t trust a company’s survey results. 

Companies with 10-99 people were considered for the Small category, companies with 100-999 people were considered for the Medium category and companies with 1000+ people were considered for the Large category.