Chứng nhận kinh nghiệm nhân viên của bạn

Chứng nhận là bước đầu tiên để hiểu được trải nghiệm của nhân viên được tích lũy như thế nào và được công nhận về văn hóa nơi làm việc tuyệt vời mà bạn đã xây dựng.

Nó hoạt động như thế nào

Chứng chỉ Great Place To Work tận dụng 30 năm nghiên cứu để định lượng hiện trạng văn hóa nơi làm việc của bạn và cho bạn thấy nó so sánh với những nền văn hóa tốt nhất trên thế giới như thế nào.

Khảo sát nhân viên của bạn

Chọn khoảng thời gian 2 tuần để triển khai Trust Index©, cuộc khảo sát nhân viên dựa trên nghiên cứu của chúng tôi.

Hoàn thành Bản tóm tắt văn hóa™ của chúng tôi

Cung cấp thông tin chi tiết về các chương trình và hoạt động của công ty bạn trên Bản tóm tắt văn hóa của chúng tôi.

badge

Được chứng nhận

Đáp ứng tiêu chuẩn Chứng nhận của chúng tôi và bạn sẽ đủ điều kiện nhận được hơn chục cơ hội được công nhận bổ sung.

Hãy liên lạc ngay hôm nay:

Bước 1 - Hãy cho chúng tôi biết về công ty của bạn

Một thành viên trong nhóm của chúng tôi sẽ sớm liên hệ

Get Certified Vietnam new

Great Place To Work identifies Best Workplaces in Asia™ by surveying 2.1 million employees in Asia and the Middle East about the key factors that create great workplaces for all and analyzing company workplace programs impacting 5.9 million employees in the region.

To be considered, companies must first be identified as outstanding in their local region by appearing on one or more of our Best Workplaces lists in Bahrain, Greater China (including China, Hong Kong and Taiwan), India, Indonesia, Japan, Kuwait, Oman, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Sri Lanka, UAE, Vietnam during 2022 or early 2023.

Companies rank in three size categories: Small and Medium (10-499 employees); Large (500+); and Multinational. Multinational organizations are also assessed on their efforts to create great workplaces across multiple countries in the region. They must appear on at least two national lists in Asia and the Middle East and have at least 1,000 employees worldwide with at least 40% (or 5,000+) of those employees located outside the headquarters country.

To determine the 2022 Vietnam Best Workplaces™, Great Place To Work®️ analyzed confidential survey feedback representing nearly 20,000 employees across different industries in Vietnam. Employees responded to over 60 survey questions describing the extent to which their organization creates a Great Place To Work For All™️.

85% of the evaluation is based on what employees say about their experiences of trust and reaching their full human potential as part of their organization, no matter who they are or what they do. Great Place To Work analyzes these experiences relative to each organization’s size, workforce make up, and what’s typical in their industry. The remaining 15% of the rank is based on an assessment of all employees’ daily experiences of innovation, the company’s values, and the effectiveness of their leaders, to ensure they’re consistently experienced.

To be considered, companies had to meet the Great Place To Work-Certified™ standard. To ensure survey results truly represent all employees, Great Place To Work requires that Trust Index©️ survey results are accurate to a 95% confidence level with a 5% margin of error or better. We review any anomalies in survey responses, news and financial performance to ensure there aren’t any extraordinary reasons to believe we couldn’t trust a company’s survey results. 

Companies with 10-99 people were considered for the Small category, companies with 100-999 people were considered for the Medium category and companies with 1000+ people were considered for the Large category.