BÁO CÁO TÌM HIỂU ASEAN 2022

Tìm hiểu về bốn động lực chính tạo nên nơi làm việc có độ tin cậy cao: sự gắn kết và giao tiếp của nhân viên, sự quan tâm và hỗ trợ của ban quản lý, đối xử công bằng và vô tư cũng như tình bạn thân thiết.

Tương lai của công việc là dành cho tất cả mọi người.

Nhận thấy tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của ASEAN, Great Place To Work cũng đã ra mắt Báo cáo chuyên sâu về ASEAN, khảo sát gần 146.000 cá nhân từ bảy quốc gia ASEAN, đại diện cho các công ty địa phương và đa quốc gia trong nhiều ngành khác nhau. Tận dụng mô hình dựa trên dữ liệu, nghiêm ngặt để định lượng trải nghiệm của nhân viên – Mô hình niềm tin nơi làm việc tuyệt vời™ và Phương pháp cho tất cả™ – báo cáo đã thu thập dữ liệu định lượng và định tính về hoạt động tổ chức của các công ty này để chắt lọc năm đặc điểm chính: niềm tin, giá trị, hiệu quả lãnh đạo, sự đổi mới của tất cả mọi người, tối đa hóa tiềm năng con người, tạo ra những nơi làm việc tuyệt vời, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng tài chính. Thông qua báo cáo, Great Place To Work nhằm mục đích giúp nhiều công ty trở thành nơi làm việc tuyệt vời cho tất cả mọi người.

Dựa trên hơn 30 năm nghiên cứu, Great Place To Work đã phát hiện ra rằng, trên toàn cầu, một nơi làm việc tuyệt vời là nơi mà nhân viên tự hào về những gì họ làm, yêu thích những người họ làm việc cùng và trên hết là tin tưởng những người họ làm việc. vì.

Những điểm nổi bật chính của báo cáo ASEAN Insights:

  • Có bốn động lực chính tạo nên nơi làm việc có độ tin cậy cao: sự gắn kết và giao tiếp của nhân viên, sự hỗ trợ và quan tâm của ban quản lý, đối xử công bằng và vô tư cũng như tình bạn thân thiết.
  • Nơi làm việc tốt nhất đào tạo và trang bị cho các nhà lãnh đạo ở mọi cấp độ để làm gương cho các giá trị cốt lõi của công ty

Cách đăng ký vào danh sách

Tải bản miễn phí của bạn ở đây:

Một người trong nhóm của chúng tôi sẽ xem xét thông tin chi tiết của bạn và liên hệ ngay.

Báo cáo chuyên sâu ASEAN 2022 [VN]
-->

Great Place To Work identifies Best Workplaces in Asia™ by surveying 2.1 million employees in Asia and the Middle East about the key factors that create great workplaces for all and analyzing company workplace programs impacting 5.9 million employees in the region.

To be considered, companies must first be identified as outstanding in their local region by appearing on one or more of our Best Workplaces lists in Bahrain, Greater China (including China, Hong Kong and Taiwan), India, Indonesia, Japan, Kuwait, Oman, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Sri Lanka, UAE, Vietnam during 2022 or early 2023.

Companies rank in three size categories: Small and Medium (10-499 employees); Large (500+); and Multinational. Multinational organizations are also assessed on their efforts to create great workplaces across multiple countries in the region. They must appear on at least two national lists in Asia and the Middle East and have at least 1,000 employees worldwide with at least 40% (or 5,000+) of those employees located outside the headquarters country.

To determine the 2022 Vietnam Best Workplaces™, Great Place To Work®️ analyzed confidential survey feedback representing nearly 20,000 employees across different industries in Vietnam. Employees responded to over 60 survey questions describing the extent to which their organization creates a Great Place To Work For All™️.

85% of the evaluation is based on what employees say about their experiences of trust and reaching their full human potential as part of their organization, no matter who they are or what they do. Great Place To Work analyzes these experiences relative to each organization’s size, workforce make up, and what’s typical in their industry. The remaining 15% of the rank is based on an assessment of all employees’ daily experiences of innovation, the company’s values, and the effectiveness of their leaders, to ensure they’re consistently experienced.

To be considered, companies had to meet the Great Place To Work-Certified™ standard. To ensure survey results truly represent all employees, Great Place To Work requires that Trust Index©️ survey results are accurate to a 95% confidence level with a 5% margin of error or better. We review any anomalies in survey responses, news and financial performance to ensure there aren’t any extraordinary reasons to believe we couldn’t trust a company’s survey results. 

Companies with 10-99 people were considered for the Small category, companies with 100-999 people were considered for the Medium category and companies with 1000+ people were considered for the Large category.