Vietnam Best Workplaces™ 2022

Để xác định Nơi làm việc Tốt nhất Việt Nam năm 2022 ™, Great Place to Work®️ đã phân tích phản hồi khảo sát bí mật đại diện cho gần 20.000 nhân viên trong các ngành khác nhau tại Việt Nam. Nhân viên đã trả lời hơn 60 câu hỏi khảo sát mô tả mức độ mà tổ chức của họ tạo ra một nơi tuyệt vời để làm việc cho tất cả ™ ️. 85% đánh giá dựa trên những gì nhân viên nói về trải nghiệm tin tưởng và phát huy hết tiềm năng con người của họ với tư cách là một phần của tổ chức, bất kể họ là ai hay họ làm gì. Great Place to Work phân tích những trải nghiệm này liên quan đến quy mô của mỗi tổ chức, lực lượng lao động tạo nên và những gì điển hình trong ngành của họ. 15% thứ hạng còn lại dựa trên đánh giá về trải nghiệm đổi mới hàng ngày của tất cả nhân viên, các giá trị của công ty và hiệu quả của các nhà lãnh đạo của họ, để đảm bảo họ luôn có kinh nghiệm. Để được xem xét, các công ty phải đáp ứng tiêu chuẩn Địa điểm tuyệt vời để làm việc được chứng nhận ™. Để đảm bảo kết quả khảo sát thực sự đại diện cho tất cả nhân viên, Great Place to Work yêu cầu Chỉ số Tin cậy © ️ kết quả khảo sát phải chính xác đến mức tin cậy 95% với sai số chênh lệch 5% trở lên. Chúng tôi xem xét bất kỳ sự bất thường nào trong các câu trả lời khảo sát, tin tức và hiệu suất tài chính để đảm bảo không có bất kỳ lý do bất thường nào để cho rằng chúng tôi không thể tin tưởng vào kết quả khảo sát của công ty. Các công ty có từ 10 đến 99 người được xem xét cho hạng mục Nhỏ; các công ty có 100 nhân viên trở lên được xem xét cho loại Vừa và Lớn

CHIA SẺ TRANG NÀY
THỂ LOẠI
TRUNG BÌNH LỚN

Sẵn sàng để giành được một vị trí trong danh sách năm sau?

Bắt đầu bằng cách trở thành Nơi tuyệt vời để làm việc được chứng nhận ™!

Get the Latest Articles, Insights, Trends and More.

JOIN OUR MAILING LIST

ABOUT OUR METHOLOGY​

To be eligible for the World’s Best Workplaces list, a company must apply and be named to a minimum of 5 national Best Workplaces lists within our current 58 countries, have 5,000 employees or more worldwide, and at least 40% of the company’s workforce (or 5,000 employees) must be based outside of the home country. Extra points are given based on the number of countries where a company surveys employees with the Great Place to Work Trust Index©, and the percentage of a company’s workforce represented by all Great Place to Work surveys globally. Candidates for the 2017 Worlds Best Workplaces list will have appeared on national workplaces lists published in September 2016 through August 2017.

ABOUT OUR METHOLOGY​