#BreakTheBias: Xây dựng bình đẳng giới tốt hơn tại nơi làm việc

Để tôn vinh ngày phụ nữ quốc tế năm nay, GPTW đi sâu nghiên cứu số liệu thống kê khảo sát doanh nghiệp và đặt câu hỏi: “Những định kiến về giới nào phát sinh từ quan điểm của một nhân viên và một vài dấu hiệu định kiến về giới cả nhà tuyển dụng […]

Tái hình dung Nơi làm việc Lành mạnh ở Châu Á.

Hội nghị Bàn tròn Khu vực PATHw GIỚI THIỆU: Tyler Thorpe Tư vấn cao cấp, Great Place To Work PHẦN 1: Đánh giá lại: Các Vấn đề & Thách thức Chính. NGƯỜI CHỦ TRÌ: Julien Remond, TGĐ, Awakened Mind Để ủng hộ Tuần lễ Nhận thức Chứng đau nửa đầu, các lãnh đạo sẽ thảo […]