Hướng dẫn và Nguồn thông tin của Great Place to Work® giúp doanh nghiệp điều hướng các thách thức đối với đời sống và nơi làm việc gây ra bởi COVID-19.

Cùng chúng tôi Tham gia Webinar/Thảo luận tiếp theo

COVID-19 - Thông tin từ Blog

Tất cả chúng ta đang sống trong khủng hoảng COVID-19 cùng nhau. Khủng hoảng tập thể đòi hỏi Giải pháp tập thể Hãy cùng chúng tôi tham gia Hội thảo/Webinar tiếp theo để tận dụng giai đoạn chưa từng có này cho tổ chức của chúng ta.

Hãy tập hợp lại cùng nhau để chia sẻ những ý tưởng và cách thức chúng ta đang tiếp cận thách thức gây ra bởi sự có mặt của vi-rút corona trong công việc và đời sống của chúng ta.

“Vào những lúc khủng hoảng, con người đi tìm lẽ sống. Lẽ sống là sức mạnh. Khả năng sống sót của chúng ta có thể phụ thuộc vào việc đi tìm và tìm ra lẽ sống ấy” – Viktor Frankl

NHẬN THÔNG BÁO VÀ THAM GIA WEBINAR TIẾP THEO