Nghiên Cứu Toàn Cầu – Chuẩn Đối Sánh Mức Độ Gắn Kết Người Lao Động.

Marcus Erb

Author

MARCUS ERB

Author

CATEGORIES

Categories

Thực trạng gắn kết người lao động trên toàn thế giới

Nguồn cung nơi làm việc xuất sắc hiện đang thiếu khắp nơi trên thế giới. Theo nghiên cứu mới của chúng tôi tại Great Place to Work®, người lao động trên thế giới thường xuyên trải qua cảm giác thiếu lòng tin, mục đích và kết nối trong công việc.

“Đáng buồn là những trải nghiệm này trở thành quen với nhiều người,” Michael C. Bush, Tổng Giám Đốc của Great Place to Work nói. “Hơn thế nữa, việc này đang gây ảnh hưởng đến khả năng thích ứng nhanh, đổi mới và hiệu suất của doanh nghiệp.”

Phương pháp luận

Nghiên Cứu Toàn Cầu Chuẩn Đối Sánh Mức Độ Gắn Kết Người Lao Động của chúng tôi tiết lộ tình trạng nơi làm việc trên khắp thế giới. Được thực hiện vào mùa hè 2021, nghiên cứu đã khảo sát hơn 14.000 người tại 37 quốc gia để xác định trải nghiệm trung bình của người lao động trên thế giới.

Người lao động đánh giá nơi làm việc của mình bằng cách trả lời 17 câu hỏi Khảo sát chỉ số tin cậy người lao động của Great Place to Work.. Các câu hỏi đo lường các yếu tố cấu thành trải nghiệm người lao động tích cực, bao gồm ý thức về sứ mệnh, cơ hội đổi mới, sự an toàn tâm lý, cảm nhận về lãnh đạo và sự công bằng.

Chỉ số gắn kết người lao động tại 37 quốc gia

Nghiên cứu của chúng tôi phát hiện rằng chỉ một nửa số người lao động trên thế giới được trải nghiệm nơi làm việc xuất sắc. Có rất ít khác biệt giữa các khu vực. Tại khu vực có điểm số cao nhất là Mỹ Latin, chỉ 60% có trải nghiệm người lao động tích cực. Còn khu vực điểm số thấp nhất là châu Âu chỉ 52% có trải nghiệm tích cực.

Có một chút khác biệt giữa các ngành, trừ ngành khách sạn, ở đó trung bình trải nghiệm người lao động có tỷ lệ thấp 49%. Tất cả các ngành khác trong nghiên cứu của chúng tôi có tỷ lệ trung bình từ 54% tới 60%.

4 trải nghiệm chính đang kéo các doanh nghiệp đi xuống.

Vì sao nơi làm việc xuất sắc lại hiếm hoi như vậy? Nghiên cứu đã tiết lộ 4 thách thức chung cho hầu hết các doanh nghiệp:

1. Sự công bằng

Hơn nửa số người lao động cảm thấy lương thưởng và cơ hội thăng tiến bất công.

2. Kết nối ý nghĩa

Phần lớn người lao động thấy thiếu kết nối cá nhân và an toàn tâm lý:

○ 43% tin rằng đồng nghiệp không quan tâm tới nhau

○ 35% nói họ không cảm thấy là chính mình trong công việc.

○ 45% nói nơi làm việc của họ không lành mạnh cả về tâm lý và cảm xúc.

3. Mục đích

Phần lớn các câu trả lời cũng cho biết công việc của họ thiếu ý nghĩa hoặc không tạo ra sự khác biệt, một tín hiệu cho thấy người lao động vẫn đấu tranh vì trải nghiệm ý nghĩa trong công việc.

4. Lãnh đạo

Cuối cùng, gần nửa số người lao động nói có mối quan hệ lỏng lẻo hoặc nghèo nàn với lãnh đạo của mình, gần nửa chỉ rõ rằng lãnh đạo của họ KHÔNG:

• Quan tâm tới họ như một cá nhân

• Để họ cùng tham gia các quyết định.

• Lời nói đi đôi việc làm.

Những thách thức này có nghĩa là các doanh nghiệp trung bình đang lãng phí tiềm năng tối đa của người lao động.

Tại những nơi làm việc trung bình trên thế giới, trải nghiệm nghèo nàn của người lao động chôn vùi khả năng tận dụng thời cơ thị trường mới của doanh nghiệp, vượt mặt đối thủ cạnh tranh.

Trả giá đắt vì mức độ gắn kết người lao động nghèo nàn

Hầu hết các doanh nghiệp đang vật lộn để giữ chân người tài, gần nửa số người lao động nói rằng họ không có ý định ở lại với doanh nghiệp của họ. Các doanh nghiệp cũng đối mặt với các thách thức khi thu hút nhân tài mới, vì gần một nửa không sẵn lòng giới thiệu doanh nghiệp của mình với người khác. Trong số những người ở lại thì 2/5 chỉ ra những trải nghiệm tiêu cực trong công việc, tiêu diệt khả năng cống hiến sáng tạo của họ.

Trong lúc nơi làm việc xuất sắc hiếm hoi, nơi làm việc tốt nhất thế giới tận dụng cơ hội và tiềm năng của họ. Người lao động ở những nơi làm việc xuất sắc trên thế giới cho biết thường xuyên được trải nghiệm tích cực với lãnh đạo, mục đích trong công việc, và kết nối ý nghĩa với đồng nghiệp của mình.

Kết quả là, những nơi làm việc này được tận hưởng :

• 52% có ý định ở lại cao hơn

• 65% sẵn sàng giới thiệu doanh nghiệp của họ với người khác.

Nói rằng năm ngoái là thách thức không tránh khỏi cho cả người có việc và không có việc là cách nói tránh-nói giảm” Bush nói Nơi làm việc tốt nhất thế giới chứng minh các doanh nghiệp lớn mạnh có tác động tích cực tới đời sống người lao động, bất kể họ làm việc ở đâu, họ là ai hoặc những thách thức chúng ta đối mặt như một cộng đồng toàn cầu.”

Bạn có muốn khảo sát người lao động của mình không?

Hãy liên hệ với Great Place to Work để khảo sát người lao động đối sánh văn hóa doanh nghiệp của bạn và cải thiện trải nghiệm người lao động . Với khảo sát chỉ số tin cậy của chúng tôi doanh nghiệp có thể đánh giá nơi làm việc của mình với các doanh nghiệp đầu ngành bao gồm 100 Công ty tốt nhất làm việc cùng của tạp chí danh tiếng Fortune ®.

Marcus Erb

Marcus Erb is vice president of data science and innovation at Great Place to Work®. He is a resourceful and collaborative analytics leader with a passion for turning data into actionable insights for executives building high-performing workplaces. Marcus uses Great Place to Work’s global employee survey data to develop leading insights for executives.  He has co-authored several research pieces, including Great Place to Work’s Innovation Insights Series and its 2018 book, “A Great Place to Work For All.”

Great Place To Work identifies Best Workplaces in Asia™ by surveying 2.1 million employees in Asia and the Middle East about the key factors that create great workplaces for all and analyzing company workplace programs impacting 5.9 million employees in the region.

To be considered, companies must first be identified as outstanding in their local region by appearing on one or more of our Best Workplaces lists in Bahrain, Greater China (including China, Hong Kong and Taiwan), India, Indonesia, Japan, Kuwait, Oman, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Sri Lanka, UAE, Vietnam during 2022 or early 2023.

Companies rank in three size categories: Small and Medium (10-499 employees); Large (500+); and Multinational. Multinational organizations are also assessed on their efforts to create great workplaces across multiple countries in the region. They must appear on at least two national lists in Asia and the Middle East and have at least 1,000 employees worldwide with at least 40% (or 5,000+) of those employees located outside the headquarters country.

To determine the 2022 Vietnam Best Workplaces™, Great Place To Work®️ analyzed confidential survey feedback representing nearly 20,000 employees across different industries in Vietnam. Employees responded to over 60 survey questions describing the extent to which their organization creates a Great Place To Work For All™️.

85% of the evaluation is based on what employees say about their experiences of trust and reaching their full human potential as part of their organization, no matter who they are or what they do. Great Place To Work analyzes these experiences relative to each organization’s size, workforce make up, and what’s typical in their industry. The remaining 15% of the rank is based on an assessment of all employees’ daily experiences of innovation, the company’s values, and the effectiveness of their leaders, to ensure they’re consistently experienced.

To be considered, companies had to meet the Great Place To Work-Certified™ standard. To ensure survey results truly represent all employees, Great Place To Work requires that Trust Index©️ survey results are accurate to a 95% confidence level with a 5% margin of error or better. We review any anomalies in survey responses, news and financial performance to ensure there aren’t any extraordinary reasons to believe we couldn’t trust a company’s survey results. 

Companies with 10-99 people were considered for the Small category, companies with 100-999 people were considered for the Medium category and companies with 1000+ people were considered for the Large category.