Làm Thế Nào Để Thúc Đẩy Hạnh Phúc Người Lao Động Trong Công Việc: Nghiên Cứu Toàn Cầu

CATEGORIES

Categories

Các nhà nghiên cứu tại Great Place to Work (GPTW) và Đại học Johns Hopkins cùng hợp tác trong một Nghiên cứu mới tiết lộ các thông tin chuyên sâu quan trọng của việc thúc đẩy hạnh phúc người lao động.

Hạnh phúc của người lao động là gì? Làm thế nào các nhà lãnh đạo có thể xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nuôi dưỡng hạnh phúc người lao động trong công việc? Các lãnh đạo đang đặt ra câu hỏi này vì nếu không biết câu trả lời đồng nghĩa với việc đánh mất động lực quan trọng của cả tập thể hiệu quả cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Tại GPTW, chúng tôi hợp tác với các nhà nghiên cứu của Trường Kinh doanh Carey thuộc Đại học Johns Hopkins để thực hiện nghiên cứu đặc biệt về hạnh phúc người lao động.

Hạnh phúc trong công việc là gì?

Thúc đẩy hạnh phúc người lao động trong công việc có nghĩa là nhìn xa hơn, ngoài vấn đề sức khỏe thể chất và loại hình công việc.

Đây là hai phạm vi quan trọng nhưng chỉ là một phần trong tổng thể trải nghiệm tạo nên hạnh phúc người lao động trong công việc. Khi người lao động có trải nghiệm tích cực nhất quán trong các phạm vi tạo nên mức độ hạnh phúc cao, thì họ có thể phát triển cả trong và ngoài công việc.

Phương pháp luận

Chúng tôi tiến hành khảo sát hơn 14.000 người từ 37 quốc gia để hiểu thấu đáo các yếu tố tạo nên hạnh phúc của một lao động trung bình trong công việc hàng ngày của họ. Sau đó chúng tôi so sánh các phát hiện của mình với dữ liệu toàn cầu khảo sát hàng triệu người của GPTW để xác định động lực và thực tiễn của những nơi làm việc tốt nhất trên thế giới đã áp dụng để cải thiện hạnh phúc người lao động.

4/5 Người lao động không phát triển trong công việc.

“Hạnh phúc người lao động rất quan trọng trước đại dịch”, ông Michael Bush, Tổng Giám Đốc của GPTW nói. “Hai năm vừa qua đã chứng minh việc coi trọng hạnh phúc người lao động quan trọng tới mức nào trong thế giới công việc mới.”

Do những tác động tiềm tàng tới nơi làm việc tương lai, nên việc giải quyết ngay các vấn đề liên quan đến hạnh phúc người lao động trở nên bức thiết hơn bao giờ. Việc này thôi thúc các doanh nghiệp dẫn đầu phát triển những giải pháp tốt hơn để thấu hiểu và cải thiện hạnh phúc người lao động.

Để thu hút, giữ chân người tài giỏi, lãnh đạo nhân sự đang tập trung thúc đẩy hạnh phúc toàn diện trong công việc, bao gồm:

• Hỗ trợ tinh thần/cảm xúc

• Sức khỏe tài chính

• Ý thức lấy mục đích làm kim chỉ nam

• Hỗ trợ cá nhân

• Kết nối ý nghĩa

Tình hình thực tế của hầu hết các doanh nghiệp thế nào sau các nỗ lực này? Không hiệu quả. Xét tổng thể, chúng tôi thấy rằng 4/5 người lao động không phát triển trong công việc.

“Dữ liệu toàn cầu cho chúng ta thấy chỉ 17% số người lao động có mức độ hạnh phúc cao, chúng tôi gọi trạng thái đó là thăng hoa” giáo sư Richard Smith ở Đại học Johns Hopkins cho biết. “Tiếc là có gần 14% đang ở mức độ hạnh phúc rất thấp.”

Vì trải nghiệm hạnh phúc khác nhau giữa các khu vực địa lý, chuẩn đối sánh cho thấy kết quả thấp trên toàn thế giới.

Tình trạng này tương tự khi so sánh giữa các ngành. Ngay ở những ngành có kết quả khảo sát tích cực nhất – ví dụ ngành dịch vụ tài chính chỉ có 1/5 người lao động thăng hoa – còn lại đa số vẫn cho thấy môi trường làm việc không tạo điều kiện để người lao động hạnh phúc.

Vì sao người lao động không thăng hoa trong công việc?

Lý do ẩn sau kết quả thấp ngoài các tác động của đại dịch. Người lao động trên thế giới thường xuyên phải trải qua những vấn đề nghiêm trọng về mục đích và kết nối, 2 phạm vi cốt lõi của hạnh phúc trong công việc.

Theo nghiên cứu của chúng tôi, thiếu mục đích trong công việc là vấn đề nổi cộm. Nhiều người không được trải nghiệm ý nghĩa, sự chỉn chu và tiến bộ cần thiết để thăng hoa. Trong các câu trả lời, 42% cho rằng không tìm thấy ý nghĩa trong công việc, 37% trả lời họ cảm thấy công việc không tạo ra sự khác biệt.

Nghiên cứu cũng tiết lộ một rào cản khác đối với mức độ hạnh phúc cao đó là thiếu kết nối và quan tâm thật lòng trong công việc. 25% số người lao động trên thế giới cảm thấy cô đơn trong công việc. 32% không cảm thấy mình thuộc về.

Tình trạng này còn bi đát hơn đối với người lao động thuộc cộng đồng cách ly khỏi nhịp độ phát triển của xã hội. 9% người lao động cảm thấy cô đơn trong công việc nếu họ thuộc nhóm cách ly dựa trên nguồn gốc dân tộc, chủng tộc, màu da, tôn giáo hoặc nơi sinh.

Các phạm vi quan trọng của hạnh phúc trong công việc

Do có nhiều yếu tố dẫn đến hạnh phúc trong công việc, nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào 5 phạm vi rộng lớn của trải nghiệm người lao động:

  • Hỗ trợ Tinh thần và Cảm xúc – Làm việc trong môi trường xây dựng và duy trì năng lượng tinh thần tích cực.
  • Ý thức lấy mục đích làm kim chỉ nam – Trải nghiệm sự chỉn chu, ý nghĩa và tiến bộ trong công việc.
  • Hỗ trợ cá nhân – Làm việc trong môi trường cảm thấy an toàn và tôn trọng, đặc biệt các công việc đòi hỏi có nhiều sự linh hoạt, tự chủ và hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu.
  • Sức khỏe tài chính – Tin tưởng công việc được đền bù xứng đáng, hỗ trợ an toàn tài chính, và tự do lựa chọn.
  • Kết nối ý nghĩa – Môi trường làm việc có sự quan tâm và mối quan hệ thật lòng giữa người lao động với nhau.

Hy vọng

Trải nghiệm hạnh phúc của người lao động tốt hơn hẳn ở Nơi làm việc tốt nhất thế giới. Trên thế giới, 61% số người lao động ở Nơi làm việc tốt nhất thế giới được trải nghiệm nhất quán về hạnh phúc trong công việc. Các doanh nghiệp này vì thế thăng hoa. Khi người lao động làm việc trong môi trường hạnh phúc, họ sẽ:

• có ý định ở lại doanh nghiệp nhiều gấp 3 lần

• giới thiệu doanh nghiệp với người khác nhiều gấp 3 lần

Đây là hai lợi thế để thu hút và giữ chân người tài.

Những doanh nghiệp xuất sắc này đang làm gì? Nghiên cứu của chúng tôi xác định các xu thế mới nổi về thông lệ những nơi này đang áp dụng để thúc đẩy mức độ hạnh phúc cao trong công việc.

“Luôn có một bộ phận nghiên cứu khoa học quan trọng đằng sau các giải pháp hạnh phúc và xây dựng tâm lý” Ông Smith cho biết. “Đồng thời, cần có ‘nghệ thuật’ trong cách các lãnh đạo và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của tập thể và cá nhân ở nơi làm việc.”

Muốn đo lường hạnh phúc trong doanh nghiệp bạn?

Great Place to Work® là cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc. Với Khảo sát chỉ số tin cậy của chúng tôi, bạn có thể đánh giá nơi làm việc của mình với các doanh nghiệp dẫn đầu như Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam và 100 doanh nghiệp tốt nhất làm việc cùng do tạp chí danh tiếng Fortune ® bình chọn. Hãy Liên hệ với chúng tôi để khảo sát người lao động, so sánh văn hóa doanh nghiệp bạn và cải thiện trải nghiệm người lao động.

Great Place To Work identifies Best Workplaces in Asia™ by surveying 2.1 million employees in Asia and the Middle East about the key factors that create great workplaces for all and analyzing company workplace programs impacting 5.9 million employees in the region.

To be considered, companies must first be identified as outstanding in their local region by appearing on one or more of our Best Workplaces lists in Bahrain, Greater China (including China, Hong Kong and Taiwan), India, Indonesia, Japan, Kuwait, Oman, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Sri Lanka, UAE, Vietnam during 2022 or early 2023.

Companies rank in three size categories: Small and Medium (10-499 employees); Large (500+); and Multinational. Multinational organizations are also assessed on their efforts to create great workplaces across multiple countries in the region. They must appear on at least two national lists in Asia and the Middle East and have at least 1,000 employees worldwide with at least 40% (or 5,000+) of those employees located outside the headquarters country.

To determine the 2022 Vietnam Best Workplaces™, Great Place To Work®️ analyzed confidential survey feedback representing nearly 20,000 employees across different industries in Vietnam. Employees responded to over 60 survey questions describing the extent to which their organization creates a Great Place To Work For All™️.

85% of the evaluation is based on what employees say about their experiences of trust and reaching their full human potential as part of their organization, no matter who they are or what they do. Great Place To Work analyzes these experiences relative to each organization’s size, workforce make up, and what’s typical in their industry. The remaining 15% of the rank is based on an assessment of all employees’ daily experiences of innovation, the company’s values, and the effectiveness of their leaders, to ensure they’re consistently experienced.

To be considered, companies had to meet the Great Place To Work-Certified™ standard. To ensure survey results truly represent all employees, Great Place To Work requires that Trust Index©️ survey results are accurate to a 95% confidence level with a 5% margin of error or better. We review any anomalies in survey responses, news and financial performance to ensure there aren’t any extraordinary reasons to believe we couldn’t trust a company’s survey results. 

Companies with 10-99 people were considered for the Small category, companies with 100-999 people were considered for the Medium category and companies with 1000+ people were considered for the Large category.