Gắn Kết Người Lao Động Trong Môi Trường Làm Việc Đa Thế Hệ.

PAMELA SNG

Author

PAMELA SNG

Author

CATEGORIES

Categories

Lực lượng lao động đa thế hệ hiện đang là chuẩn mực ở nơi làm việc. Trong nhiều năm, các doanh nghiệp đã nỗ lực đáp ứng nhu cầu đa dạng của người lao động ở từng giai đoạn sự nghiệp/cuộc đời khác nhau đồng thời hỗ trợ tăng tương tác và tinh thần đồng đội giữa các nhóm có độ tuổi khác nhau.

Trong khi một số nỗ lực phát huy tác dụng, một số khác dường như không tạo ra được sự đồng tâm hiệp lực cũng như tài nguyên xã hội như mong đợi giữa những người lao động, giúp hình thành nền tảng của sự quan tâm thật lòng, sự hợp tác và giao tiếp, toàn là những yếu tố cho phép người lao động phát triển trong công việc.

Theo Josh Bersin, đa dạng là một chiến lược; bao trùm là một mục tiêu; thuộc về là một cảm giác.1 Ông nói rằng trong công việc mà “không được đoái hoài gì đến” có thể gây hậu quả khôn lường. Khi người lao động cảm thấy bị gạt ra khỏi cuộc họp, không nhận được ý kiến đóng góp cho những nhiệm vụ được giao hoặc cảm giác bị phớt lờ khỏi các quyết định hoặc cơ hội, họ sẽ thấy căng thẳng, tức giận, ngờ vực, và lo lắng.

Để tạo ra nơi làm việc xuất sắc vì tất cả, không phân biệt tuổi tác, đầu tiên phải xác định các phạm vi cần cải thiện trong trải nghiệm hàng ngày tại nơi làm việc của người lao động. Ngoài những nhận định về chính sách của doanh nghiệp, các chương trình và thực tiễn, hãy tìm hiểu xem liệu người lao động có được trải nghiệm tích cực nhất quán trong các mối quan hệ với lãnh đạo, với công việc và đồng nghiệp hay không. Nếu có sự khác biệt về tuổi tác trong trải nghiệm nơi làm việc, hãy khắc phục nguyên nhân gây ra trải nghiệm tiêu cực và bất nhất này.

Tiếp theo, hãy nuôi dưỡng thành nơi an toàn tâm lý để người lao động có thể chia sẻ ý tưởng và ý kiến của mình, và có thể đặt các câu hỏi mà không sợ bị từ chối hay cảm thấy xấu hổ. Hãy tỉnh táo trước những định kiến vô thức và thiên vị về giới hình thành các tương tác hàng ngày và các quyết định, đồng thời tránh dùng ngôn từ vô tình củng cố định kiến và làm nảy sinh tư tưởng chia rẽ “chúng ta” với “họ” ví dụ “ đúng là thế hệ thời bùng nổ dân số”, “(thế hệ đó) toàn ‘vậy à’”, vv…. Trong khi nhiều doanh nghiệp nhận ra lực lượng lao động đa thế hệ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, thì chỉ một số ít nhận thức an toàn tâm lý nắm giữ chìa khóa mở kho ích lợi của đa dạng. 2

Thứ ba, hãy xây dựng năng lực lãnh đạo để làm gương các hành vi bao trùm, hỗ trợ hợp tác và đẩy mạnh tinh thần đồng đội giữa những người lao động. Điều này bao hàm lãnh đạo ở mọi cấp, đặc biệt cấp quản lý cơ sở. Tương tác hàng ngày, các quyết định và hành vi của cấp quản lý cơ sở tạo nên sự khác biệt của một người được tận hưởng ngày làm việc xuất sắc hay không. Họ có trách nhiệm lan tỏa văn hóa nơi làm việc, sống các giá trị doanh nghiệp, và là chốt chặn của sự thành công hay thất bại cho các sáng kiến đang được thực hiện ở doanh nghiệp. Chỉ đạo quản lý cơ sở phải “công bằng và bao trùm” rồi “tránh định kiến” không có nghĩa là mặc định họ sẽ sở hữu các kiến thức và kỹ năng để chuyển hóa những chỉ đạo này thành hành động.

Khi các doanh nghiệp chuyển đổi thành nơi làm việc kết hợp hậu covid, việc gắn kết người lao động và ý thức đoàn kết hướng đến mục đích chung trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Áp dụng phương pháp bao trùm và toàn diện để xây dựng nơi làm việc xuất sắc vì lực lượng lao động đa thế hệ sẽ cho phép doanh nghiệp khai thác mọi lợi ích mà sự đa dạng về độ tuổi mang lại.

Bạn muốn tìm hiểu lực lượng lao động đa thế hệ đang trải nghiệm nơi làm việc như thế nào không? Hãy ghé https://greatplacetowork.com.vn/employee-survey để có thêm thông tin.

* Bài viết này lần đầu xuất hiện trong Báo cáo thường niên của SPAG Asia năm 2022: https://www.spag.asia/pdf/SPAG-Annual-Outlook-Report-2022.pdf

  1. Bersin. Vì sao Thuộc về Trở thành Vấn đề Lớn như vậy Trong Doanh nghiệp Ngày nay bởi tác giả Josh Bersin. Xuất bản ngày 31/8/2020 và được cập nhật ngày 7/9/2020.
  2. Nghiên cứu: Để xuất sắc, các nhóm đa dạng cần an toàn tâm lý bởi tác giả Henrik Bresman và Amy C. Edmondson. Xuất bản ngày 17 tháng 3 năm 2022, NXB Kinh doanh Harvard.

PAMELA SNG

Pamela is our Senior Consultant and Research Lead for Great Place to Work® ASEAN and ANZ. She has over two decades of consulting and policy experience helping organizations in their journey to become fair and progressive employers. She believes that every organization has the potential to be a great workplace, and works with data to distil insights and develop resources to help them. When she’s not burrowing down the rabbit hole of numbers and words, she’s probably immersed in a new K-drama or catching up with friends over a virtual drinks session.

Great Place To Work® has been surveying employees around the world about their workplace experiences for 30 years. We have developed a set of themes and metrics that not only predict whether employees feel their workplace is great, but predict retention, agility, and overall business success.

Using our proprietary Trust Index™ survey, we measure the core of what we know creates great workplaces — key behaviors that drive trust in management, connection with colleagues, and loyalty to the company.

The survey enables employees to share confidential quantitative and qualitative feedback about their organization’s culture by responding to 60 statements on a five-point scale and answering two open-ended questions.

Employees tell us whether leaders are accessible, communicate honestly and clearly, and if their actions match their words. They tell us whether they feel respected as individuals, if they receive training benefits, appreciation, support for their well-being and opportunities to contribute. They tell us whether they believe their company is fair related to pay, profits, promotions, recognition, favoritism and opportunities. They tell us if they are proud of their work, their team, and their company and if they feel they make a difference, and their work is meaningful. And they tell us whether they enjoy the people they work with, feel cared for and can be themselves.

List rankings are based on this employee feedback, which we analyze to determine the extent to which this experience is shared by the full workforce. Great Place To Work measures the differences in survey responses across demographic groups and roles within each organization to assess both the quality and consistency of the employee experience. Statements are weighted according to their relevance in describing the most important aspects of an equitable workplace.

The best companies create great work experiences not just for management, but also for their part-time employees on the front lines, for those who’ve just joined and those who’ve spent their whole career there, for every race and ethnicity, gender, neurotype, or other demographic in the organization – we look at it all. Companies with the broadest set of employees who report positive workplace experience receive the highest rankings on lists.
In addition to analyzing employee feedback for the Best Workplaces™ in Vietnam 2024 list we also consider what a company can tell us about their programs and workplace strategy. Each company also answers six essay questions that provide greater insight into how, and why the organization is great for all people. Responses are rigorously evaluated and cross-reviewed according to Great Place To Work’s research-driven criteria. From what companies share in datapoints and essays, we identify the organizations that offer the most generous, caring and innovative programs reflecting a genuine commitment to meet the diversity of their people’s needs inside and outside the workplace as validated by what employees themselves report in survey results.

Surveys must meet strict requirements for how they are distributed and the percentage of employees who respond to ensure they accurately represent honest feedback from the company’s full population. While essay responses provide important context for rankings, only survey data can garner a list placement. In the last year, Great Place To Work® surveyed companies employing more than 135,000 people in Vietnam and received more than 125,000 survey responses.

Great Place To Work identifies Best Workplaces in Asia™ by surveying 2.1 million employees in Asia and the Middle East about the key factors that create great workplaces for all and analyzing company workplace programs impacting 5.9 million employees in the region.

To be considered, companies must first be identified as outstanding in their local region by appearing on one or more of our Best Workplaces lists in Bahrain, Greater China (including China, Hong Kong and Taiwan), India, Indonesia, Japan, Kuwait, Oman, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Sri Lanka, UAE, Vietnam during 2022 or early 2023.

Companies rank in three size categories: Small and Medium (10-499 employees); Large (500+); and Multinational. Multinational organizations are also assessed on their efforts to create great workplaces across multiple countries in the region. They must appear on at least two national lists in Asia and the Middle East and have at least 1,000 employees worldwide with at least 40% (or 5,000+) of those employees located outside the headquarters country.

To determine the 2022 Vietnam Best Workplaces™, Great Place To Work®️ analyzed confidential survey feedback representing nearly 20,000 employees across different industries in Vietnam. Employees responded to over 60 survey questions describing the extent to which their organization creates a Great Place To Work For All™️.

85% of the evaluation is based on what employees say about their experiences of trust and reaching their full human potential as part of their organization, no matter who they are or what they do. Great Place To Work analyzes these experiences relative to each organization’s size, workforce make up, and what’s typical in their industry. The remaining 15% of the rank is based on an assessment of all employees’ daily experiences of innovation, the company’s values, and the effectiveness of their leaders, to ensure they’re consistently experienced.

To be considered, companies had to meet the Great Place To Work-Certified™ standard. To ensure survey results truly represent all employees, Great Place To Work requires that Trust Index©️ survey results are accurate to a 95% confidence level with a 5% margin of error or better. We review any anomalies in survey responses, news and financial performance to ensure there aren’t any extraordinary reasons to believe we couldn’t trust a company’s survey results. 

Companies with 10-99 people were considered for the Small category, companies with 100-999 people were considered for the Medium category and companies with 1000+ people were considered for the Large category.