Công việc đang được tiến hành: Tại sao việc lắng nghe nhân viên của bạn là rất quan trọng ngay bây giờ

NƠI TUYỆT VỜI ĐỂ LÀM VIỆC CHO CHÚNG TÔI

Author

CATEGORIES

Categories

Dữ liệu của Great Place To Work® chỉ ra rằng các công ty tạo ra văn hóa hòa nhập cho phụ nữ, người da màu, lao động nam làm việc theo giờ, nhân viên lâu năm và công nhân tuyến đầu đã hoạt động tốt hơn nhiều trong thời kỳ suy thoái năm 2008 so với những công ty không làm như vậy.

Tuần này trong chương trình Work In Progress, Ed Frauenheim, Giám đốc cấp cao về Nội dung và Julian Lute, Cố vấn chiến lược, cùng với Nancy Ceseña và Chandni Kazi, Nhà khoa học dữ liệu, thảo luận về cách các tổ chức có thể phát triển trong thời kỳ suy thoái hiện nay bằng cách tập trung vào sự đa dạng và hòa nhập ở nơi làm việc.

Bạn sẽ tìm hiểu ba chiến lược lắng nghe nhân viên sẽ giúp công ty của bạn vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19.

Great Place To Work identifies Best Workplaces in Asia™ by surveying 2.1 million employees in Asia and the Middle East about the key factors that create great workplaces for all and analyzing company workplace programs impacting 5.9 million employees in the region.

To be considered, companies must first be identified as outstanding in their local region by appearing on one or more of our Best Workplaces lists in Bahrain, Greater China (including China, Hong Kong and Taiwan), India, Indonesia, Japan, Kuwait, Oman, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Sri Lanka, UAE, Vietnam during 2022 or early 2023.

Companies rank in three size categories: Small and Medium (10-499 employees); Large (500+); and Multinational. Multinational organizations are also assessed on their efforts to create great workplaces across multiple countries in the region. They must appear on at least two national lists in Asia and the Middle East and have at least 1,000 employees worldwide with at least 40% (or 5,000+) of those employees located outside the headquarters country.

To determine the 2022 Vietnam Best Workplaces™, Great Place To Work®️ analyzed confidential survey feedback representing nearly 20,000 employees across different industries in Vietnam. Employees responded to over 60 survey questions describing the extent to which their organization creates a Great Place To Work For All™️.

85% of the evaluation is based on what employees say about their experiences of trust and reaching their full human potential as part of their organization, no matter who they are or what they do. Great Place To Work analyzes these experiences relative to each organization’s size, workforce make up, and what’s typical in their industry. The remaining 15% of the rank is based on an assessment of all employees’ daily experiences of innovation, the company’s values, and the effectiveness of their leaders, to ensure they’re consistently experienced.

To be considered, companies had to meet the Great Place To Work-Certified™ standard. To ensure survey results truly represent all employees, Great Place To Work requires that Trust Index©️ survey results are accurate to a 95% confidence level with a 5% margin of error or better. We review any anomalies in survey responses, news and financial performance to ensure there aren’t any extraordinary reasons to believe we couldn’t trust a company’s survey results. 

Companies with 10-99 people were considered for the Small category, companies with 100-999 people were considered for the Medium category and companies with 1000+ people were considered for the Large category.